Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Prijedoru

 

   1 - 6 / 8  >

Prikazani rezultati su sortirani prema preddefinisanom prioritetu i datumu objave vijesti
Priručnik za razumijevanje nasilja u porodici i nasilja prema ženama sa smjernicama za ophođenje

Priručnik za razumijevanje nasilja u porodici i nasilja prema ženama sa smjernicama za ophođenje

Priručnik za razumijevanje nasilja u porodici i nasilja prema ženama sa smjernicama za ophođenje. Projekat “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH”

01.06.2020.

Vodič za djecu svjedoke (od 12 do 18 godina) u krivičnim postupcima u BiH pod nazivom ŠTA MORAM ZNATI KAD SAM SVJEDOK?

Vodič za djecu svjedoke (od 12 do 18 godina) u krivičnim postupcima u BiH pod nazivom ŠTA MORAM ZNATI KAD SAM SVJEDOK?

Vodič za djecu svjedoke (od 12 do 18 godina)

08.01.2020.

Vodič za roditelje/staratelje djece koja svjedoče u krivičnim postupcima u BiH pod nazivom MOJE DIJETE SVJEDOK

Vodič za roditelje/staratelje djece koja svjedoče u krivičnim postupcima u BiH pod nazivom MOJE DIJETE SVJEDOK

Vodič za roditelje/staratelje djece koja svjedoče u krivičnim postupcima u BiH

08.01.2020.

Vodič za djecu svjedoke (od 7 do 11 godina) u krivičnim postupcima u BiH pod nazivom ŠTA JE TO SVJEDOK?

Vodič za djecu svjedoke (od 7 do 11 godina) u krivičnim postupcima u BiH pod nazivom ŠTA JE TO SVJEDOK?

Vodič za djecu svjedoke (od 7 do 11 godina)

08.01.2020.

Informativne publikacije za javnost o ulozi i radu tužilaca

Informativne publikacije za javnost o ulozi i radu tužilaca

Dio projekta “Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini

15.08.2019.

Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH

Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH

Promotivni materijal

15.08.2019.

   1 - 6 / 8  >

Povratak na vrh