Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Prijedoru

mail print fav manja slovaveca slova

Riječ glavnog okružnog javnog tužioca

Riječ Glavnog tužioca

 

 

Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru je najmlađa tužilačka institucija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, čiju pogonsku snagu čine mladi tužioci i saradnici, željni dokazivanja i afirmacije u svojoj struci, u potpunosti posvećeni  otkrivanju i gonjenju učinilaca krivičnih djela u domenu svoje nadležnosti. Teritorijalna nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru je određena Zakonom o javnim tužilaštvima Republike Srpske, a odnosi se na procesuiranje krivičnih djela za koje je nadležan Okružni sud u Prijedoru, koji pokriva područje grada Prijedora, te opština Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica, Krupa na Uni i Oštra Luka. Kada govorimo o strukturi predmeta koje će raditi naše tužilaštvo, to su predmeti opšteg kriminaliteta, privrednog kriminaliteta, te predmeti gdje su krivična djela učinjena od strane maloljetnih učinilaca. Pored navedenog, imaćemo u radu i određeni broj predmeta ratnih zločina.

 

U budućem radu, insistiraću na visokom stepenu ažurnosti i efikasnosti u pogledu rješavanja starih predmeta. Oštra borba protiv kriminala i korupcije biće nam prioritetan zadatak. Pored toga, važnu stavku u našem radu predstavljaće i predmeti koji se odnose na ratne zločine. Potrebno je da kao novoformirano tužilaštvo povećamo povjerenje građana i promijenimo percepciju koja postoji u javnosti prema radu pravosudnih institucija, a to ćemo postići kroz još kvalitetniju saradnju sa građanima, drugim institucijama i medijima.

 

Javna tužilaštva su udarna igla pravosuđa čiji personalni sastav treba da čine kvalifikovani pojedinci, spremni i motivisani da stanu u kraj svim oblicima kriminala sa kojima se kao društvo susrećemo. Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru je usvojilo ovu ideju kao svoje osnovno načelo i okosnicu budućeg rada.

 

S poštovanjem,

 

                                                                             Glavni okružni javni tužilac

                                                                Mladen Mitrović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh