Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Prijedoru

Priručnik za razumijevanje nasilja u porodici i nasilja prema ženama sa smjernicama za ophođenje

01.06.2020.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine

Projekat “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH” se provodi uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj, USAID.

 

Ova Publikacija je izrađena u okviru projekta „Dužna pažnja u pristupu ženama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja”, koji sprovodi Fondacija Udružene žene Banja Luka i Udruženje žena sa invaliditetom Nika.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Publikacija

Prateće fotografije

logo2.jpg